Wie ben ik Opleidingsniveau Contact Intake formulier LinksWie ben ik

Uw spiritueel begeleider Loretta Bendt Ik ben Loretta Bendt getrouwd en ik heb drie dochters en twee kleinkinderen. Ik ben vanaf jonge leeftijd altijd met spiritualiteit bezig geweest. Na het volgen van verschillende opleidingen op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke groei en na het behalen van mijn diploma's ben ik een eigen praktijk gestart als spiritueelbegeleider.
Ik heb mijn opleiding gevolgd bij ASPI (academie voor spirituele integratie). Opleidingen voor de energetische en psychosociale gezondsheidzorg vanuit een spirituele attitude.Contactgegevens

Praktijk adres
Velasquezhof 40
1816XX
Alkmaar
Telefoon:0622452169
Stuur mij een E-mail

U kunt bellen voor een afspraak tussen 11:00 uur en 14:00 uur op
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag
Per consult en behandeling wordt Ä50 contant berekend voor 1ľ uur.

Gevolgde opleidingen

Parapsychologie
Spirituele Ontwikkeling (intensief jaar training)
Spiritueelbegeleider
Therapeutic healing
Chinese energetica
Bachbloesemremedie
NLP
Focussen


Chinese energetica
Chinese energetica is een manier van behandeling van de druk punten van de meridianen, de meridianen zijn kanalen waarlangs energie door het lichaam stroomt. De meest bekende zijn de twaalf meridianen zoals we in de acupunctuur kennen.
Wanneer je op een punt van een meridiaan drukt stimuleer je niet alleen de plaatselijke zenuwen en weefsel. Maar je beÔnvloedt de energiestroom door de hele meridianen.De punten bij de uiteinde van een meridiaan hebben vaak de krachtige inwerking. Voor het opheffen van blokkades of om de pijn langs de loop van de meridiaan te verlichten.


Bachbloesems remedie
Bachbloesems remedie is ontdekt door de engelse arts Dr Edward Bach. Hij heeft ontdekt dat alles wat leeft zijn eigen trillingsfrequentie heeft en dat er planten zijn waarvan de trillingsfrequentie overeenkomt met de gemoedstoestanden van de mens. Door inname van op deze manier verkregen bloesemessance (de remedie) kan de mens dus een evenwicht herstellen. Deze remedie's werken specifiek op de emotionele en geestelijke conditie van de betreffende persoon. Het effect hiervan is dat de blokkades worden opgeheven waardoor het zelfgenezende vermogen wordt gestimuleerd.
De Bachbloesems remedie is in zeven hoofdgroepen verdeeld:
 • Angst
 • Onzekerheid
 • Onvoldoenede belangstelling in het hier en nu
 • Alleen voelen
 • Overgevoelig voor invloeden ideen
 • Moedeloosheid en wanhoop
 • Overbezorgheid voor het welzijn van anderenFocussen
Focussen is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Het is een ontwikkeling die volgt op het contact krijgen met je gevoel.
Focussen is een veranderingsproces, dat men lijfelijk ervaart. Door middel van specifiek innerlijk stappen, richt je de aandacht op je gevoel. En dat leidt tot een innerlijke verandering(verschuiving genoemt). Daarna zul je de situatie anders ervaren. De spiritueelbegeleider is in staat het proces van focussen op de juiste manier te begeleiden en de cliŽnt de zelfhulpmethode aan te leren. Hiertoe brengt hij/zij de cliŽnt door gespreksvoering in een diep gevoel van ontspanning. De cliŽnt kan zo met gesloten ogen contact maken met oorzaken en inzichten omtrent diepliggende gevoelens.


Therapeutic healing
Therapeutic healing is een behandelwijze die al eeuwen door de mens gebruikt wordt aangeduidt met 'handoplegging' of 'magnetiseren' en die in uitgebreide vorm 'healing' wordt genoemd. Bij therapeutic healing geeft een spiritueel begeleider op een ontspannen en moeiteloze manier energie aan iemand. De verzwakte, verstoorde en/of gestagneerde energiestroom van de cliŽnt wordt ondersteunt en weer in goede banen geleid, waardoor er een nieuw evenwicht ontstaat. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van het immuunsysteem. Deze behandeling is voor psychisch en fysieke klachten.
Er kunnen direct merkbare veranderingen optreden waarmee het ten goede komt van de persoon de deze behandeling ondergaat.
Ieder mens straalt iets uit hetgeen met zijn energieveld of aura te maken heeft. In de menselijke aura bestaat o.a de zeven hoofdchakra's, de chakra's zijn energiecentra waar de energie van buiten naar binnen komt en vice versa. Deze chakra's verdelen ook de energie weer over het lichaam. Het is inmiddels wel bekend geworden dat het fysieke lichaam en de aura onderling nauw met elkaar verbonden zijn.
Bepaalde stoornissen of een afwijking in de aura zullen uiteindelijk doorwerken in het fysieke lichaam. Andersom kan dat natuurlijk ook, wanneer iemand b.v zijn been breekt zal dat na enige tijd ook in de aura waarneembaar zijn.


NLP
NLP betekent Neuro Linguistisch Programmeren. De spiritueelbegeleider heeft zich getraind in diverse communicatieve vaardigheden in het belang van zijn cliŽnten .
Het NLP stelt mensen in staat hun levensdoel helder en duidelijk te stellen en alle bewustzijn en energie te bundelen.
Het is een methode waarmee je door kunt dringen in het onderbewustzijn waar allerlei informatie is opgeslagen. Waardoor de spiritueelbegeleider niet alleen zijn gehoor gebruikt maar ook de non-verbale communicatie en de ander observeert met al zijn zintuigen. NLP gaat ook uit van onze zintuigelijke scherpzinnigheid, de spiritueelbegeleier neemt waar zonder interpretatie. En zal tijdens de behandelingsperiode gebruik maken van positieve suggesties. Die bij de cliŽnt horen en hem ondersteunen zodat de cliŽnt de kans krijgt zijn negative gedachte spiraal om te buigen naar een positieve. Hij kan zich bewust worden van zijn positieve eigenschappen. En mogelijkheden waardoor hij weer in zichzelf kan gaan geloven en de draad van zijn leven oppakken.

Terug

Parapsychologie
Het voorvoegsel 'para' betekent hier: het lijkt er op maar is toch anders. Met het begrip parapsychologie wil men aangeven dat het in dit deel van de psychologie gaat om de verschijnselen die niet passen in wat wij in onze cultuur als normaal beschouwen. Het gaat om verschijnselen die niet verklaart kunnen worden met de tot nu toe door de wetenschap ontdekte en bewezen natuurwetten.
Alle psychische processen en innerlijke actviteiten kunnen geuit worden in waarneembaar gedrag. Parapsychologie zou dus gaan om allerlei psychische verschijnselen die niet te verklaren zijn. Met de tot nu toe bekende en beschreven mogelijkheden van de menselijke geest.

De volgende verschijnselen vallen daar ongetwijfelt onder:
 • Telepathie
  het overbrengen en/of ontvangen van gedachten en gevoelens van de ene mens naar de andere zonder geruik te maken van verbale of non-verbale taal.

 • Helderziendheid
  het kunnen 'waarnemen' van mensen, dingen of gebeurtenissen zonder zintuiglijk prikkels van buiten af.

 • Paranormale genezing
  het bestrijden van kwalen en ziektes door middel van psychische beÔnvloeding.

 • Psychokinese
  het laten bewegen van voorwerpen zonder inwerking van fysieke, mechanische of natuurlijke elektromagnetische krachten.

 • Parapsycholgie is een heel uitgebreide studie.


Spritueelbegeleider
Een spiritueelbegeleider kan vanuit een spirituele attitude cliŽnten begeleiden door vooral naar hun verhaal te luisteren, en niet alleen naar wat er gezegd wordt maar nog meer naar wat er niet gezegd wordt.
Verder zullen energetisch gerichte vaardigheden een welkom hulpmiddel zijn om de cliŽnt net de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft om zelfstandig weer verder te kunnen.Spirituele ontwikkeling (intensief jaartraining)
Ik heb een opleiding en intensieve jaar training gedaan waarbij ik een jaar lang aan mezelf heb gewerkt. Met deze opleiding wil ik je helpen jouw weg te vinden. En tonen hoe je met jezelf om kunt gaan, met je gezondheid, je leven en al wat je omringt. De opleiding is in het eerste jaar hoofdzakelijk aandacht besteden aan mijn persoonlijke ontwikkeling. We hebben geleerd gebruik te maken van het metafysieke veld. Het eerste jaar is opgebouwd rondom de chakra's. Hierdoor is ieder aspect van het leven ter spraken gekomen. Die oefeningen zijn gericht je leven in evenwicht (o.a. door zelfgenezing en zelfdiscipline) en je denken tot rust te brengen, zodat je waarnemening zich kan verruimen en je steeds meer bewust wordt van jezelf en de plaats die je in de wereld inneemt.
Ik heb de technieken geleerd om te leren 'zien' voelen, horen, en alles waarmee te maken heeft met het zintuiglijk ontwikkeling waaronder:
 • De ademhalings techniek
 • Mentaal waarnemen
 • Jezelf in trance brengen
 • Het menselijk energieveld (Aura) en de werking ervan
 • De chakra's en de werking en de kleuren ervan
 • Rebirthing
 • De betekenis van de kleuren van de aura
 • Karakterstructuren
 • Mediteren
  en nog veel meer.
Intake formulier
Intake formulier
Datum:
Geslacht: Man Vrouw

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Huisarts:

Welke Medicijnen gebruikt u

Wat zijn uw klachten

Waar uit bestaat uw hulpvraag

Hoelang heeft u hier last van

Wanneer heeft u het meeste last

Wat heeft u zelf al gedaan

Bent u onder een bepaalde behandeling: Ja Nee

Wat zegt uw behandelaar

Wat is het resultaat van de behandelingToelichtingBevriende site's

www.HWMGEMS.nl

Voor al uw edelstenen & miniralen

www.aspi.nl

Webmaster©2009